"Siau-hòa hē-thóng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

pó͘-chhiong siāu-kài
(chham-khó en:)
 
(pó͘-chhiong siāu-kài)
[[Image:Stomach_colon_rectum_diagram.gif|thumb|256px|[[SiauLâng]] pō͘-hūn ê [[siau-hoà hē-thóng]] ê 1 pō͘-hūn.]]
'''Siau-hoà hē-thóng''' sī [[to-sè-pau tōng-bu̍t]] (multicellular animal) chìn-hêng [[siau-hoà]] thêng-sū ê [[khì-koan]] (organ) cho͘-sêng ê hē-thóng. Siau-hoà hē-thóng ē kā [[chia̍h-mi̍h]] pìⁿ-chiâⁿ [[lêng-liōng]] ham [[êng-ióng-sò͘]], koh kā siau-hoà liáu bô beh ti̍h ê mi̍h pâi--chhut-khì. Bô kāng tōng-bu̍t ê siau-hoà hē-thóng bô-tiāⁿ ē ū toā cheng-chha, chhiūⁿpí-lūn kóng [[gû]] ê [[ūi]] ū 4 ê [[ūi-sek]], kap [[lâng]] ê ūi tō chha chin chē.
 
{{phí}}
2,171

次編輯