"Siau-hòa hē-thóng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

kái bô Eng-gí ê tô͘
(pó͘-chhiong siāu-kài)
(kái bô Eng-gí ê tô͘)
[[Image:Stomach_colon_rectum_diagramMagendarmkanal.gifJPG|thumb|256px|[[Lâng]] pō͘-hūn ê [[siau-hoà hē-thóng]]. 1 [[si̍t-tō]], 2 [[ūi]], 3 [[cha̍p-jī-cháiⁿ-tn̂g]] (''duodenum''), 4 [[sió-tn̂g]], 5 [[bông-tn̂g]], 6 [[thâng-boé]] (''appendix''), 7 [[toā-tn̂g]], 8 [[ti̍t-tn̂g]], 9 [[kong-mn̂g]]]]
'''Siau-hoà hē-thóng''' sī [[to-sè-pau tōng-bu̍t]] (multicellular animal) chìn-hêng [[siau-hoà]] thêng-sū ê [[khì-koan]] (organ) cho͘-sêng ê hē-thóng. Siau-hoà hē-thóng ē kā [[chia̍h-mi̍h]] pìⁿ-chiâⁿ [[lêng-liōng]] ham [[êng-ióng-sò͘]], koh kā siau-hoà liáu bô beh ti̍h ê mi̍h pâi--chhut-khì. Bô kāng tōng-bu̍t ê siau-hoà hē-thóng bô-tiāⁿ ē ū toā cheng-chha, pí-lūn kóng [[gû]] ê [[ūi]] ū 4 ê [[ūi-sek]], kap [[lâng]] ê ūi tō chha chin chē.
 
14,442

次編輯