"Giâm-tiōng Kip-sèng Ho͘-khip-tō Chèng-hō͘-kûn" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~
~
Che sī 1-chióng '''ho·-khip hē-thóng''' siū kám-jiám ê kip-sèng [[thoân-jiám-pīⁿ]], [[Sè-kài Oē-seng Cho·-chit]] kā hō-miâ kiò '''Giâm-tiōng Kip-sèng Ho·-khip-tō Chèng-·-kûn''', [[Eng-gí]] sī '''Severe Atypical Respiratory Syndrome''', kán-chheng '''SARS''', ah [[Bân-lâm-gí]] kā hoan chòe '''sà-sù'''.
 
Sà-sù ê [[pēⁿ-gôan-thé]] sī 1-chióng sin-ê [[kòan-chōng pēⁿ-to̍k]], chin gâu thôan-jiám, chú-iàu tī [[pēⁿ-īⁿ]] kah 1-kóa-á jîn-kháu bi̍t-tō· khah kôan ê tiûⁿ-só· thôan-pò·. Sà-sù pēⁿ-chêng ê lîm-chhn̂g chín-tōan chú-iàu sī [[hì-iām]].
14,442

次編輯