"Andes Soaⁿ-me̍h" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

[[File:Aerial_photo_of_the_Andes.jpg|right|thumb|250px]]
[[File:Cono de Arita, Salta. (Argentina).jpg|right|thumb|250px|Cono de Arita, [[Salta_Séng|Salta]] ([[Argentina]])]]
 
[[File:A black and white photo of a lake in the Andes Mountains.jpeg|thumb|177px|]]
'''Andes Soaⁿ-me̍h''' sī lio̍k-tē siāng-siōng-chhiâng ê soaⁿ-me̍h, tī [[lâm-bí-chiu]] ê sai-hoāⁿ, hoān-ûi tùi [[Panama|Pa-ná-má]] it-ti̍t-kàu [[Chile|Tì-lī]].
 
匿名使用者