"Tân Ta̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
{{Template:Infobox Biography
| subject_name = Tân Ta̍t(陳達 )
| image_name = Chen Da 2000.jpg
| image_size =
| place_of_death = {{TWN}}[[屏東縣]]
| occupation = bîn-iâu im-ga̍k-ka
}}
 
'''Tân Ta̍t''' (陳達), [[Tâi-oân]] ū miâ-siaⁿ ê [[Tâi-oân bîn-iâu|bîn-iâu]] im-ga̍k-ka. I ná chhiùⁿ ná toâⁿ ê hit siú "[[Su-siáng-ki]]" sī i ê tāi-piáu-chok. Tân Ta̍t bô siū kàu-io̍k, m̄-bat jī. I ū 1/4 ê [[Tâi-oân goân-chū-bîn|goân-chū-bîn]] hiat-thóng. I toâⁿ ê ga̍k-khì sī [[goe̍h-khîm]].
 
匿名使用者