"Ò-tē-lī" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Luuva moved page Tang-kok to Ò-tē-lī over redirect: 台日大)
{{Infobox Country
|Kok-miâ = TangÒ-koktē-lī Kiōng-hô-kok
|Kok-miâ gôan-bûn = Republik Österreich
|Kok-kî = Flag of Austria.svg
}}
 
'''TangÒ-koktē-lī Kiōng-hô-kok''' ([[Tek-gí]]: ''Republik Österreich''), tī tiong [[Europa]] ê [[kok-ka]], iû 9 ê ''[[Bundesland]]'' chó͘ [[liân-pang]]. Tang-kok bô hái-hoāⁿ, pak-pêng ū [[Tek-kok]], [[Česko]]; tang-pêng ū [[Slovakia]], [[Magyar-kok]]; lâm-pêng ū [[Slovenia]], [[Italia]]; sai-pêng ū [[Sūi-se]], [[Liechtenstein]].
 
'''Tang-kok Kiōng-hô-kok''' ([[Tek-gí]]: ''Republik Österreich''), tī tiong [[Europa]] ê [[kok-ka]], iû 9 ê ''[[Bundesland]]'' chó͘ [[liân-pang]]. Tang-kok bô hái-hoāⁿ, pak-pêng ū [[Tek-kok]], [[Česko]]; tang-pêng ū [[Slovakia]], [[Magyar-kok]]; lâm-pêng ū [[Slovenia]], [[Italia]]; sai-pêng ū [[Sūi-se]], [[Liechtenstein]].
 
Tī [[Sèng Roma Tè-kok]] sî-tāi, in-ūi chia sī tī tè-kok ê tang-pêng, só͘-í hō-chò '''Tang-kok''' (Tek-gí: ''Österreich'').