"Hîm" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
:''Koan-hē kāng miâ ê tiān-iáⁿ, chhiáⁿ khoàⁿ [[Hîm (tiān-iáⁿ)]].''
 
'''Hîm''' (Ursidae) sī tōa-hêng ê [[chhī-leng tōng-bu̍t]], [[senghun-bu̍tlūi-ha̍k ê hun-lūi]] kuisiōng sī [[Chia̍h-bah-ba̍k]], ē-té chi̍t [[Ursidaekho]]-kho ('''hîm-kho''').
 
==Hêng-thé==