"Wikipedia:FAQ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~
~
Che sī [[Wikipedia]] ê [[FAQ]], tī chia lia̍t chhut siōng chia̍p mn̄g ê būn-tê kap hôe-tap. Ka-sú lí ū koan-hē tha̍k-siá ê būn-tê, chhiáⁿ chham-khó [[Help:Án-chóaⁿ-siá|Án-chóaⁿ-siá]] kap [[Help:Án-chóaⁿ-tha̍k|Án-chóaⁿ-tha̍k]] chit 2 phiⁿ.
 
Nā ū kî-thaⁿ ê būn-tê, sûi-sî hoan-gêng khì [[Wikipedia:Chhiu-á-kha|Chhiu-á-kha]] mn̄g, a̍h-sī siá tī ē-kha[[Wikipedia_talk:FAQ]].
 
==It-poaⁿ-sèng ê būn-tê==
14,442

次編輯