"Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok ê hêng-chèng-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~
 
== It-kip hêng-chèng-khu ==
[[File:Ethno-linguistic based administrative division map of China.png|thumb|Ethno-linguistic based administrative division map of China]]
 
=== Séng ===
{| class="wikitable"