"Apple Inc." pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (Kaihsu 已移動頁面 Phōng-kó-Kong-siPhōng-kó Kong-si
[[File:Macintosh 128k transparency.png|thumb|1984 nî ê Phōng-kó sán-phín, thâu-chi̍t tāi ê "[[Macintosh]]".]]
'''Phōng-kó- Kong-si''' ({{lang-en|Apple Inc}}) ({{nasdaq|AAPL}}) sī [[Bí-kok]] ê chi̍t keng khoà-kok-sèng kong-si, choan-bûn chhut-sán [[tiān-náu nńg-thé]], [[kò-jîn tiān-náu]], kap kî-tha ê tiān-chú san-phín, sī thong-sè-kài siāng toā ê kho-ki kong-si chi it.
 
== Sán-phín ==