"Se-pan-gâ" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[File:Escudo de España.svg|frame|left|Se-pan-gâ ê âng-á-phiau]]
 
Se-pan-gâ sī 1 ê [[ū hiàn-hoat ê ông-kok]]; i ê [[Kok-ka ê thâu-lâng|thâu-lâng]] sī [[Cha-po͘ Ông]] [[Se-pan-gâ ê thâu IVI ê Juan CarlosFelipe]]; [[siú-siòng]] ([[chhoā-thâu ê pō͘-tiúⁿ]], [[Se-pan-gâ-gí]]: ''Presidente del Gobierno'') sī [[José Luis RodríguezMariano ZapateroRajoy]]. Se-pan-gâ ê siú-hú sī [[Madrid]].
 
Se-pan-gâ tī [[17 sè-kí]] ū-bat thóng-tī [[Tâi-oân]] pak-pō͘.
22

次編輯