"Lōe-koh" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
(Sin ia̍h: '''Lōe-koh''' ({{lang|nan|內閣}}) sī chèng-hú ko-kip koaⁿ-gôan tāi-piáu kok pō͘-bûn siong-gī chèng-chhek ê hêng-chèng ki-kò͘, khí-gôan chū Eng-kok....)
 
{{stub}}
[[Category:Lōe-koh]]
[[Category:Chèng-tī chè-tō͘]]