"Kong-kiōng Tiān-sī Bûn-hòa Sū-gia̍p Ki-kim-hōe" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~
'''Kong-kiōng Tiān-sī Bûn-hoà Sū-gia̍p Ki-kim-hoē''' ({{lang|zh|公共電視文化事業基金會}}), kán-chheng '''Kong-sī''' ({{lang|zh|公視}}) kah '''PTS''', sī [[Tâi-oân]] chi̍t keng [[bô-sòaⁿ tiān-sī|bô-sòaⁿ tiān-sī-tâi]]. PTS chū 1998 nî 7 go̍eh 1 hō khai-sí hòng-sàng, bo̍k-chiân í-keng ū 3 ê [[tiān-sī-tâi|tiān-sī pîn-tō]]. PTS koh lēng-gōa hām [[Tiong-hoâ Tiān-sī Kong-si|CTS]] ha̍p-chok sêng-li̍p [[Tâi-oân Kong-kiōng Kóng-pò͘ Tiān-sī Chi̍p-thoân]].
 
== Gōa-pō͘ ==