"Chi̍p-bí-khu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ Bot: Migrating 11 interwiki links, now provided by Wikidata on d:q974546 (translate me)
'''Chi̍p-bí-khu''' (集美), Tiong-kok [[Ē-mn̂g]]-chhī ê chi̍t-ê hêng-chèng-khu, sī Tiong-kok kok-lāi siāng chá sêng-li̍p ê [[Tâi-siong tâu-chu-khu]], Ē-mn̂g [[keng-chè te̍k-khu]] ê tiōng-iàu sêng-ôan.
[[Image:chipbi.jpg|thumb|200px|Ē-mn̂g-chhī Chi̍p-bí-khu]]
 
==Hêng-chèng tan-ūi ==
Ha̍t-khu lāi lóng-chóng ū 4 ê hiuⁿ-tìn, 3 ê koe-tō pān-sū-chhù, 2 ê séng-kip lông-tiûⁿ kah 2 ê chhī-kip lông-tiûⁿ.
*Kòan-kháu-tìn (灌口)
*Āu-khoe-tìn ()
*Hēng-lîm-tìn (集美镇)
*Hēng-lîm Koe-tō
*Chi̍p-bí Koe-tō
*Kiâu-eng Koe-tō (英街道)
*Chhī Tē-jī Lông-tiûⁿ
*Chhī Póaⁿ-thâu Lîm-tiûⁿ
*Séng Thian-má Hôa-kiâu Lông-tiûⁿ
*Séng Thian-má chéng-ti-tiûⁿ (省天马种猪场馬種豬場)
 
==Keng-chè==
==Lú-iû chu-gôan==
Chi̍p-bí sī Tiong-kok chhut-miâ ê kiâu-hiong, kòe-hoan ê hoan-kheh tháu-té tōa-tī [[Tang-lâm-a]] chit-kak-sì. 20 sè-kí tiong-kî tiàm Tâng-lâm-a kiâu-kài '''hoah-chúi ē kian-tàng''', chhut-miâ ê Hôa-kiâu léng-siù [[Tân Kah-kiⁿ]] sian-siⁿ to̍h-sī ùi Chi̍p-bí kiâⁿ--chhut-khì ê. Hiān-chú-sî, tī Chi̍p-bí, ū chiâⁿ chōe lú-iû chu-gôan sī Tân Kah-kiⁿ sian-siⁿ kah i ê ka-cho̍k chhut-chîⁿ chiâⁿ--ê. Chi̍p-bí ê lú-iû kéng-tī chú-iàu ū:
*Tân Kah-kiⁿ Kó·-ku (嘉庚故居)
*Gô-hn̂g (鳌园鰲園)
*Kui-lâi-tông (归来歸來堂)
*Lí-lîm-hn̂g (李林)
*Lêng-chûn-tî (舟池)
*Kho̍k-hî-hn̂g (Ngo̍k-hû-hn̂g / 鳄鱼园鱷魚園)
*Bān-pó-soaⁿ Koan-kong Kó-hn̂g (万宝萬寶光果)
*Chi̍p-bí Ha̍k-chhng (集美村) kiàn-tiok-kûn
 
Chi̍p-bí ê lú-iû chu-gôan ki-pún-siōng sī hām chit-tah '''ko·-mn̂g-tok-chhī''' ê kiàn-tiok hong-keh pun bōe khui--ê. Chit-khóan chôan sè-kài '''koh chhōe bô tē-jī''' ê kián-tiok, chôan-pō· lóng-sī Tân Kah-kiⁿ sian-siⁿ bóan-liân ê sî-chūn chim-chiok siat-kè ê, te̍k-sek sī kā [[Bân-lâm]] kiàn-tiok gē-su̍t chhām [[Hoan-pêng|Lâm-iûⁿ]] kiàn-tiok hong-keh chin-chiàⁿ súi-khùi ê kiat-ha̍p chò-hóe.
 
Tân Kah-kiⁿ sian-siⁿ ê hong-súi an tī [[Gô-hn̂g]] (鳌园鰲園) lāi-té, chéng-kô bōng-tē ê gōa-hêng sī mô·-hóng Tiong-kok bîn-kan thôan-soat tang-tiong ê sîn-kî [[tōng-bu̍t]] ngô· () só· lâi siat-kè. Múi chi̍t nî, àn gōa-kok a̍h-sī Tiong-kok kok só·-chāi lâi chham-koan ê iû-kheh lóng mā chhiau-kòe chiâⁿ-pah bān.
 
== kàu-io̍k==
Chi̍p-bí-khu sī Ē-mn̂g-chhī siōng tiōng-iàu ê bûn-kàu-khu. Chi̍p-bí Ha̍k-chhng (集美村) chêng khai-sí pān-ha̍k kàu taⁿ í-keng ū 90 kúi tang ê le̍k-sú, tī hái-lāi-gōa ôan-á kài chhut-miâ. Tī chia, ùi [[iù-tī-hn̂g]], [[sió-o̍h]] ([[sió-ha̍k]]), [[tiong-o̍h]] kàu [[tāi-ha̍k]], hêng sêng ôan-siān koh chiau-chôan ê kàu-io̍k thé-hē. Kî-tiong [[Chi̍p-bí Tāi-ha̍k]] kah [[Hôa-kiâu Tāi-ha̍k]] (Ē-mn̂g hun-hāu) ûn-á tn̂g-kî ū teh chio-siu [[Tâi-ôan]] ê ha̍k-seng kah [[Tang-lâm-a]] ê Hôa-kiâu chú-tē.
 
==Bûn-hòa==
==Jîn-bu̍t==
*[[Tân Kah-kiⁿ]] (陳嘉庚)
*[[Tân La̍k-sài]] (六使)
*[[Ông Téng-chhiong]] (王鼎昌, [[Sin-ka-pho]] chêng chóng-thóng )
*[[Tân Kèng-hiân]] ()
*[[Lí Lîm]] (李林)
*[[Tân Chhun-bo̍k]] (村牧)
==Gōa-pō· liân-kiat==
*[http://www.fjql.org/index.htm Hok-kiàn Kiâu-liân] koaⁿ-hong bāng-chām
 
[[Category:Bân-lâm]]
[[Category:Ē-mn̂g-chhī]]
5,136

次編輯