"Chó͘-sian" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
(Sin ia̍h: '''Chó͘-sian''' ({{lang|zh|祖先}}) ê tēng-gī: # Pē-bú sī chó͘-sian. # Chó͘-sian ê pē-bú sī chó͘-sian. # Tû-liáu téng-bīn nn̄g tiám í-gōa, jīm-hô lâng...)
 
~
# [[Pē-bú]] sī chó͘-sian.
# Chó͘-sian ê pē-bú sī chó͘-sian.
# Tû-liáu téng-bīn nn̄g tiám í-gōa, jīm-hô lâng lóng m̄ sī chó͘-sian.
{{stub}}
[[Category:Ka-cho̍k]]