"Thó-lūn:Tiong-hoâ Bîn-kok" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
**[[臺中市]]
**[[臺南市]]
 
{| class="wikitable"
!地圖!!數字!![[白話字]]!![[漢字]]!![[英語]]!![[人口]]!![[面積]]!!colspan=2|政府所在
|-align=center
!rowspan=22|<div style="position: relative;">[[File:Subdivision types of the Republic of China (2010).svg|350px]]
{{Image label|x=135|y=360|text=1}}{{Image label|x=283|y=75|text=2}}{{Image label|x=135|y=310|text=3}}{{Image label|x=288|y=50|text=4}}{{Image label|x=185|y=165|text=5}}{{Image label|x=152|y=262|text=6}}{{Image label|x=308|y=42|text=7}}{{Image label|x=214|y=88|text=8}}{{Image label|x=202|y=129|text=9}}{{Image label|x=151|y=200|text=10}}{{Image label|x=294|y=121|text=11}}{{Image label|x=267|y=220|text=12}}{{Image label|x=140|y=232|text=13}}{{Image label|x=172|y=270|text=14}}{{Image label|x=208|y=218|text=15}}{{Image label|x=165|y=383|text=16}}{{Image label|x=41|y=255|text=17}}{{Image label|x=238|y=106|text=18}}{{Image label|x=224|y=333|text=19}}{{Image label|x=241|y=62|text=20}}{{Image label|x=40|y=150|text=21}}{{Image label|x=67|y=67|text=22}}</div>
|colspan=8|'''直轄市(Ti̍t-hat-chhī)'''
|-
|align=right bgcolor="#f5c3c4"|1||[[Ko-hiông-chhī]]||高雄市||Kaohsiung City||align=right|2,773,483||align=right|2,946.2671||[[Hōng-soaⁿ-khu]]<br />[[Lêng-ngá-khu]]||鳳山區<br />苓雅區
|-
|align=right bgcolor="#f5c3c4"|2||[[Sin-pak-chhī]]||新北市||New Taipei City||align=right|3,897,367||align=right|2,052.5667||[[Pang-kiô-khu]]||板橋區
|-
|align=right bgcolor="#f5c3c4"|3||[[Tâi-lâm-chhī]]||臺南市,台南市||Tainan City||align=right|1,873,794||align=right|2,191.6531||[[An-pêng-khu]]<br />[[Sin-iâⁿ-khu]]||安平區<br />新營區
|-
|align=right bgcolor="#f5c3c4"|4||[[Tâi-pak-chhī]]||臺北市,台北市||Taipei City||align=right|2,618,772||align=right|271.7997||[[Sìn-gī-khu (Tâi-pak-chhī)|Sìn-gī-khu]]||信義區
|-
|align=right bgcolor="#f5c3c4"|5||[[Tâi-tiong-chhī]]||臺中市,台中市||Taichung City||align=right|2,648,419||align=right|2,214.8968||[[Sai-tūn-khu]]||西屯區
|-align=center
|colspan=8|'''臺灣省(台灣省,[[Tâi-oân-séng]])'''
|-
|align=right bgcolor="#ceb2cd"|6||[[Ka-gī-chhī]]||嘉義市||Chiayi City||align=right|272,390||align=right|60.0256||[[Tang-khu (Ka-gī-chhī)|Tang-khu]]||東區
|-
|align=right bgcolor="#ceb2cd"|7||[[Ke-lâng-chhī]]||基隆市||Keelung City||align=right|384,134||align=right|132.7589||[[Tiong-chèng-khu (Ke-lâng-chhī)|Tiong-chèng-khu]]||中正區
|-
|align=right bgcolor="#ceb2cd"|8||[[Sin-tek-chhī]]||新竹市||Hsinchu City||align=right|415,344||align=right|104.1526||[[Pak-khu (Sin-tek-chhī)|Pak-khu]]||北區
|-
|align=right bgcolor="#e3edc3"|9||[[Biâu-le̍k-koān]]||苗栗縣||Miaoli County||align=right|560,968||align=right|1,820.3149||[[Biâu-le̍k-chhī]]||苗栗市
|-
|align=right bgcolor="#e3edc3"|10||[[Chiong-hoà-koān]]||彰化縣||Changhua County||align=right|1,307,286||align=right|1,074.3960||[[Chiang-hòa-chhī]]||彰化市
|-
|align=right bgcolor="#e3edc3"|11||[[Gî-lân-koān]]||宜蘭縣||Yilan County||align=right|460,486||align=right|2,143.6251||[[Gî-lân-chhī]]||宜蘭市
|-
|align=right bgcolor="#e3edc3"|12||[[Hoa-liân-koān]]||花蓮縣||Hualien County||align=right|338,805||align=right|4,628.5714||[[Hoa-liân-chhī]]||花蓮市
|-
|align=right bgcolor="#e3edc3"|13||[[Hûn-lîm-koān]]||雲林縣||Yunlin County||align=right|717,653||align=right|1,290.8326||[[Táu-la̍k-chhī]]||斗六市
|-
|align=right bgcolor="#e3edc3"|14||[[Ka-gī-koān]]||嘉義縣||Chiayi County||align=right|543,248||align=right|1,903.6367||[[Thài-pó-chhī]]||太保市
|-
|align=right bgcolor="#e3edc3"|15||[[Lâm-tâu-koān]]||南投縣||Nantou County||align=right|526,491||align=right|4,106.4360||[[Lâm-tâu-chhī]]||南投市
|-
|align=right bgcolor="#e3edc3"|16||[[Pîn-tong-koān]]||屏東縣||Pingtung County||align=right|873,509||align=right|2,775.6003||[[Pîn-tong-chhī]]||屏東市
|-
|align=right bgcolor="#e3edc3"|17||[[Phêⁿ-ô͘-koān]]||澎湖縣||Penghu County||align=right|96,918||align=right|126.8641||[[Má-keng-chhī]]||馬公市
|-
|align=right bgcolor="#e3edc3"|18||[[Sin-tek-koān]]||新竹縣||Hsinchu County||align=right|513,015||align=right|1,427.5369||[[Tek-pak-chhī]]||竹北市
|-
|align=right bgcolor="#e3edc3"|19||[[Tâi-tang-koān]]||臺東縣,台東縣||Taitung County||align=right|230,673||align=right|3,515.2526||[[Tâi-tang-chhī]]||臺東市
|-
|align=right bgcolor="#e3edc3"|20||[[Thô-hn̂g-koān]]||桃園縣||Taoyuan County||align=right|2,002,060||align=right|1,220.9540||[[Thô-hn̂g-chhī]]||桃園市
|-align=center
|align=left rowspan=3|<font color=#f5c3c4>██</font> = Ti̍t-hat-chhī (直轄市)<br /><font color=#ceb2cd>██</font> = Séng-hat-chhī (省轄市,市)<br /><font color=#e3edc3>██</font> = Koān (縣)
|colspan=8|'''[[福建省 (中華民國)|福建省]]([[Hok-kiàn-séng (Tiong-hoâ Bîn-kok)|Hok-kiàn-séng]])'''
|-
|align=right bgcolor="#e3edc3"|21||[[Kim-mn̂g-koān]]||金門縣||Kinmen County||align=right|97,364||align=right|151.6560||[[Kim-siâⁿ-tìn]]||金城鎮
|-
|align=right bgcolor="#e3edc3"|22||[[Liân-kang-koān (Tiong-hoâ Bîn-kok)|Liân-kang-koān]]||連江縣||Lienchiang County||align=right|9,944||align=right|28.8000||[[Lâm-kan-hiong]]||南竿鄉
|}
</div>
[[東沙島]]
匿名使用者