"Wikipedia:Hêng-chèng jîn-oân" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~ →‎Sysop
[[:en:Nem_con#nemine_contradicente|Bô-lâng hoán-tùi.]] Tâu-phiò thong-koè. --[[用戶:Kaihsu|Kaihsu]]([[用戶討論:Kaihsu|討論]]) 2014-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài 5) 07:38 (UTC)
 
==== Thê-miâ Taokara chò Koaⁿkoaⁿ-liâu====
Sīn-sòa thê-miâ chò koaⁿ-liâu. --[[用戶:Kaihsu|Kaihsu]]([[用戶討論:Kaihsu|討論]]) 2014-nî 4-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài) 10:00 (UTC)
 
Ná-chhiūⁿ i chiok-kú bô lâi chia. – [[Iōng-chiá:Kaihsu|Kaihsu]] ([[Iōng-chiá thó-lūn:Kaihsu|對話]]) 2015-nî 6-goe̍h 1-ji̍t (Pài 1) 17:42 (UTC)
 
=== [[User:Yoxem|Yoxem]] ===