"Wikipedia:Hêng-chèng jîn-oân" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
[[:en:Nem_con#nemine_contradicente|Bô-lâng hoán-tùi.]] Tâu-phiò thong-koè. --[[用戶:Kaihsu|Kaihsu]]([[用戶討論:Kaihsu|討論]]) 2014-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài 5) 07:38 (UTC)
 
==== Thê-miâ Yoxem chò Koaⁿkoaⁿ-liâu====
Sīn-sòa thê-miâ chò koaⁿ-liâu. --[[用戶:Kaihsu|Kaihsu]]([[用戶討論:Kaihsu|討論]]) 2014-nî 4-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài) 10:01 (UTC)