"Wikipedia:Hêng-chèng jîn-oân" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

* Siu-kái hē-thóng pán-bīn ê Hō-ló-oē hoan-e̍k: [[Special:Allmessages]]
* Siu-kái hē-thóng ê CSS khóan-sek. [[MediaWiki:Monobook.css]]
* Chhiaⁿ ta̍k-ke lâi-khì [https://translatewiki.net/wiki/Portal:Nan TranslateWiki hia] tàu hoan-e̍k [[MediaWiki]] ê sìn-sit kài-bīn.
 
== Miâ-toaⁿ ==