"Wikipedia:Chiūⁿ-bāng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~
~
{| style="border: 1px solid grey; background: #EAF0F8;" width="100%"
| align="center" width="60px"| [[File:Commons-logo.svg|60px]]
| <span style="font-size:larger;">Lán kiàn-gī lín kā ē-bīn kúi-nā khóan lâi-gôan ê chok-phín tòng-àn '''[[Commons:Commons:Upload/zh-hans|chhiūⁿ-thôan]]''' kàu [[commons:|Wikimedia Commons]] khì. Commons sī choan-bûn tī-leh thú-chûn hû-ha̍p '''[[Commons:Commons:Licensing|Chū-iû pán-kôan hia̍p-gī]]''' ê chok-phín (bô iông-ún [[Wikipedia:Ha̍p-lí sú-iōng|Ha̍p-lí sú-iōng]]) ê só͘-chāi. Kā chok-phín chhiūⁿ-thôan liáu-āu, chiū ē-sái ti̍t-chiap tī só͘-ūWikimedia ê Wikimediasó͘-ū kè-ōe (pau-hâm tio̍h ta̍k-chióng gí-giân pán-pún ê Wikipedia) lâi-bīn chò sú-iōng. Khai-thong [[Special:MergeAccount|chôan-he̍k kháu-chō ]] ê kong-lêng, hō͘ lín ē-sái koh-khah hong-piān ê lâi chhiūⁿ-thôan tòng-àn.<br/><div style="background-color:#ffffa0; border: 1px #ffe795 solid; margin-bottom:0.5em; padding: 0 0.5em;">'''Sin kong-lêng!''' Pán-kôan chōng-hóng khah tan-sûn ê bûn-kiāⁿ, chhiáⁿ ti̍t-chiap sú-iōng '''[[:commons:Special:UploadWizard|Chhiūⁿ-thôan chí-ín]]''', án-ne ē-sái chi̍t-pái chhiūⁿ-thôan kúi-nā ê bûn-kiāⁿ.</div></span>
|}
* 这完全是[//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Upload&uselang=zhownwork 我自己的作品]
1,910,099

次編輯