"Wikipedia:Chiūⁿ-bāng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
無編輯摘要
~
~
*Chit-ê chok-phín sī '''[//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Upload&uselang=zhfromwikimedia lâi-chū kî-thaⁿ ê Wikimedia kè-ōe]'''.
*Chit-ê chok-phín sī '''[//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Upload&uselang=zhfromflickr lâi-chū Flickr]''' ([[commons:Commons:Flickr images|chhiáⁿ tāi-seng liáu-kái beh-án-chóaⁿ chhiūⁿ-thôan Flickr tô͘-siōng kàu Wikimedia Commons khì]]).
*Che sī '''[//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=Special:Upload&uselang=zhfromgov Bí-kok Liân-pang-chèng-hú ê chok-phín]''' <small>(m̄-sī [[Chiuchiu]]-chèng-hú)</small>.
*Che sī chi̍t-ê '''[[Commons:Commons:Upload/screenshot|chū-iû nńg-kiāⁿ ê chia̍t-tô͘]]'''.
*Che sī '''[[tools:~luxo/derivativeFX|Wikimedia Commons êlāi-bīn bûn-kiāⁿ ê ián-seng chok-phín]]'''.
* <small>对本项目有疑问?请参阅Commons:常見問題解答([[Commons:Commons:常见问题|简体]]/[[Commons:Commons:常見問題解答|繁體]])及新手指南([[Commons:Commons:初步教程|简体]]/[[Commons:Commons:入門須知|繁體]])</small>
----
{| width="100%" border="0" style="border: 3px solid red; background-color: #FFE4E1; margin-top:0.5em; "
|-
| align="center" width="60px" | [[File:Red_copyright.svg|50px60px]]
| align="left" |Lín mā ē-sái kā '''m̄-sī chū-iû pán-kôan''' ê chok-phín chhiūⁿ-thôan kàu chāi-tē bāng-chām, tān-sī chia-ê chok-phín ài hû-ha̍p ē-bīn ê kúi-nā khóan lâi-gôan. Chhiūⁿ-thôan liáu-āu ê tòng-àn kan-nā ē-ēng tī '''Holopedia''' ('''Bân-lâm-gú Wikipedia''') lāi-bīn sú-iōng. Nā-sī beh chhiūⁿ-thôan kap sú-iōng chit-khóan m̄-sī chū-iû pán-kôan ê chok-phín, chhiáⁿ it-tēng ài sûi-sî chun-siú lán '''[[Wikipedia:Ha̍p-lí sú-iōng|Ha̍p-lí sú-iōng]]''' ê kui-tēng kap hong-chiam; ká-sú lín só͘ chhiūⁿ-thôan ê tòng-àn pēng-bô chiàu-khí-kang lâi kiâⁿ, lín ê bûn-kiāⁿ chiū chin ū khó-lêng '''ti̍t-chiap pī [[WP:Khòai-sok thâi-tû|Khòai-sok thâi-tû]]'''. '''Chhiáⁿ chù-ì ''', '''m̄-thang''' chhiūⁿ-thôan tī chōe-chōe it-poaⁿ bāng-chām ia̍h-sī cháu-chhōe engine chhōe-tio̍h ê tô͘-siōng; kun-kù [[wikimedia:Resolution:Licensing_policy/zh|Pán-kôan iông-ún hong-chiam]], chit-khóan tô͘-siōng chin ū khó-lêng in-ūi bô hû-ha̍p kui-tēng lâi pī thâi-tû. Lēng-gōa, m̄-sī chū-iû pán-kôan ê chāi-sè jîn-bu̍t ê tô͘-siōng, chòe-āu mā-sī ū khó-lêng pī thâi-tû.
| align="center" |您可以上传来自下列来源的'''非自由版权'''作品文件到本地网站,仅可供'''中文维基百科'''使用。上传和使用这些非自由版权作品时请务必遵守我们的'''[[Wikipedia:合理使用|合理使用]]'''方针,否则这些文件可能被'''直接[[WP:快速删除|快速删除]]'''。'''请注意''','''切勿'''上传在绝大多数普通网站或图像搜索引擎上找到的图像,根据[[wikimedia:Resolution:Licensing_policy/zh|基金会的版权许可方针]],这些图像很可能因不符合规定而被删除。此外,非自由版权的在世人物图像如果'''仅仅'''作为对该人长相辨识之目的,最终也会被删除。
|}
* 这是一个Che sī chi̍t-ê [{{fullurl:Special:Upload/nonfree|wpUploadDescription={{/desc|nonfree}}}} 书籍chheh], [{{fullurl:Special:Upload/nonfree|wpUploadDescription={{/desc|album cover}}}} 音乐专辑im-ga̍k choan-chip]、[{{fullurl:Special:Upload/nonfree|wpUploadDescription={{/desc|nonfree}}}} DVD]、[{{fullurl:Special:Upload/nonfree|wpUploadDescription={{/desc|nonfree}}}} 报纸、杂志、或其他类似来源]的封面图片<!--
 
书籍{{/desc|book cover}}、DVD{{/desc|video cover}}所對應[[模板:Non-free use rationale book cover]]、[[模板:Non-free use rationale video cover]]還沒有翻譯完成,先用{{/desc|nonfree}}
1,910,099

次編輯