"Tiám-sim" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ Bot: Migrating 24 interwiki links, now provided by Wikidata on d:q339836 (translate me)
[[File:Dimsum dumplings by brappy! in Gongguan Market, Taipei.jpg|thumb|200px|Tiám-sim-tàⁿ]]
 
'''Tiám-sim''' chú-iàu sī chiàⁿ-tǹg tiong-chi kan the̍h-lâi chí-iau thap-phāng èng-ê chhùi-chia̍h-mi̍h. Choè chho͘-tāng ê khang-khoè, khang-khoè ài bô-mî-bô-ji̍t thong-siau ê sî, ū-thang-sî-á tio̍h sǹg-kóng kan-nā tī téng poàⁿ-mî niā, ūi-tio̍h beh chān chi̍t-gê khùi-la̍k, chí chi̍t-gê ki, pó͘ chi̍t-gê chiàⁿ-tǹg chia̍h bô-kàu pá, lóng-oē chhoân tiám-sim lâi chia̍h. Thong-siông kóng-chò tiám-sim ê chhùi-chia̍h-mi̍h sī lóng boē-pí chiàⁿ-tǹg khah chhiⁿ-chhau phong-phái, chhài-sek oē khah kán-tan, hūn-liōng sī khah-chió. Ū-thang-chia̍h koh chia̍h tiám-sim ê sî boē tîⁿ chin-choē chiàⁿ-sū ê sî-kan mā-sī kiò-chò tiám-sim chit-chióng chhùi-chia̍h-mi̍h ê lēng-goā chi̍t-gê te̍k-sèng. M̄-koh m̄-koán án-choáⁿ tiám-sim mā boē chhun [[sì-siù]] hia-nih-á liāu-siáu tō-tio̍h.
 
Bí-hún-chhá, kiâm-moê, ..., téng sī toā-tiûⁿ-bīn oa̍h-tāng kài tiāⁿ-khoàⁿ-tio̍h ê chi̍t-koá ū tāng-tio̍h hoé-tiáⁿ ê tiám-sim.