"Bí-su̍t" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
[[Koè-oē]] kap [[tiau-khek]] sī tī bí-su̍t lāi-té siōng-kài ū tāi-piáu-sèng--ê, koh thang tùi-chiàu si̍t-iōng gē-su̍t ê [[chhah-tô·]], [[tô·-kái]], [[siat-kè]] kap [[kang-gē]] lâi khoàⁿ. Chit-2 pō·-hūn goân-té hun kah chin bêng, m̄-koh tī 20-sè-kí ê siōng-boé 25-tang, in tiong-kan ê kài-soàⁿ soah piàn bū--khì, cheng-chha ê só·-chāi mā toè leh ài-māi--khí-lâi.
 
[[Category:Gē-su̍t]]
 
[[ar:فنون جميلة]]
14,442

次編輯