"Alameda Kūn (California)" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Alameda Kūn (California) updated
(Alameda Kūn (California) newly created)
 
~ (Alameda Kūn (California) updated)
==Chham-khó chu-liāu==
{{reflist}}
 
{{California}}
 
[[Category:California ê kūn]]