"Guyana" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
update
~ (update)
* [[Siú-to·]]: [[Georgetown (Guyana)|Georgetown]]
* Siāng-tōa ê siâⁿ-chhī: Georgetown
* [[Chóng-thóng]]: BharratDavid JagdeoGranger - (2015)
* [[Chhōa-thâu ê pō·-tiúⁿ]]: SamMoses HindsNagamootoo - (2015)
* [[Bīn-chek]]: 214,970 [[km²]] (pâi tē-81-ūi)
* [[Jîn-kháu]]:
103

次編輯