"Colorado" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
1806 nî, Bí-kok ê [[Zebulon Pike]] niá peng-á lâi chia thàm-lō͘, soah hō͘ Se-pan-gâ-lâng liah khì [[Chihuahua]], āu-lâi pàng tńg--khì.
 
Tī 1819 nî ê [[Adams-Onís Tiâu-iok]] tiong, Bí-kok hòng-khì tùi [[Arkansas Hô]] í lâm kap í sai, koh-ū [[keng-tō͘|W]]100° sòaⁿ í sai kap [[úiHūi-tǒ͘|N]]42° sòaⁿ í lâm ê thó͘-tē. 1821 nî 2 goe̍h 22 Bí-kok chèng-sek kap Se-pan-gâ kiàn-li̍p pian-kài. Koh tī 8 goe̍h chiap-siū [[Missouri Léng-thó͘]] ê tang-lâm-pō͘ chò Bí-kok ê sin chiu-hūn.
 
[[File:Mexican Cession in Mexican View.PNG|thumb|Pe̍h-sek sī Bí-kok tùi Be̍k-se-ko chhiú tiong tit tio̍h ê thó͘-tē.]]
匿名使用者