"Má Eng-kiú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Chhú-siau 122.117.54.163 (thó-lūn) ê siu-tēng-pún 504447
(Chhú-siau 122.117.54.163 (thó-lūn) ê siu-tēng-pún 504447)
[[File:2006INGTaipeiMarathon YJMa.jpg|thumb|Má Eng-káukiú]]
 
'''Má Eng-káukiú'''(馬英九), 1950 nî 7 ge̍h 13 hō chhut-sì, chó·-ke [[Ô·-lâm]]-séng [[Hêng-san]]-kōan, [[Kok-bîn-tóng]] tóng-ôan. [[Tâi-ôan Tāi-ha̍k]] Hoat-lu̍t hē pit-gia̍p, [[Bí-kok]] [[Niú-iok Tāi-ha̍k]] hoat-ha̍k sek-sū, [[Harvard Tāi-ha̍k]] hoat-ha̍k phok-sū.
 
Tī Bí-kok liû-ha̍k ê sî-chūn, chò kòe ''Pho-su-tùn Thong-sin'' (1-pún liú-Bí ha̍k-seng khan-bu̍t ) ê chú-pian, [[Niú-iok]]-chhī 1-keng lu̍t-su sū-bū-só· ê si̍t-si̍p lu̍t-su, [[Má-ní-lân Tāi-ha̍k]] (University of Maryland) hoat-ha̍k-īⁿ gián-kiù kò·-būn. Tò-tńg-khì Tâi-ôan ê chho·-kî, bat chò kòe [[Chóng-thóng-hú]] tē-it hù kio̍k-tiúⁿ, liáu-āu kā [[Chiúⁿ Keng-kok]] chòe hoan-e̍k ê khang-khòe. 1984 nî kàu 1988 nî, tam-jīm Kok-bîn-tóng Tiong-iong Tóng-pō· hu pì-su-tiúⁿ. 1988 nî kàu 1990 nî, chhut-jīm [[Hêng-chèng-īⁿ]] Gián-khó-hōe chú-úi kiam Tāi-lio̍k Kang-chok Hōe-po Chi̍p-hêng chhù pì-su. 1990 nî kàu 1993 nî chhut-jīm Tāi-lio̍k Kang-chok Úi-ôan-hōe hù chú-úi. 1992 nî ê sî, iū-koh tòng-sóan [[kok-tāi]] tāi-piáu. 1993 nî 2 go̍eh chhut-jīm Hoat-bū pō· pō·-tiúⁿ. 1996 nî 6 ge̍h, tām-jīm Hêng-chèng-īⁿ chèng-bū úi-ôan. 1998 nî 12 ge̍h khai-sí chò [[Tâi-pak-chhī|Tâi-pak]] chhī-tiúⁿ kàu 2006 nî 12 goe̍h.
匿名使用者