"Colorado" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
1851 nî 4 goe̍h, goân Be̍k-se-ko-lâng tī hit-tong-sî New Mexico Léng-thó͘ ê [[San Luis]] siat liáu sin chng, sī kin-á-ji̍t Colorado chiu lāi siāng chá ê tn̂g-kî Au-chiu-hē jîn-bîn chū-lo̍h.
 
1861 nî 2 goe̍h 28, Bí-kok chóng-thóng [[James Buchanan]] chhiam-sú hoat-àn, hō͘ [[Colorado Léng-thó͘]] sêng-li̍p, hit-chūn ê pian-kài î-chhî kàu kin-á-ji̍t. 4 goe̍h sî, [[Bí-kok Lōe-chiàn]] po̍k-hoat.
 
1862 nî, Texas ê kun-tūi ji̍p-chhim New Mexico Léng-thó͘, chiàm-niá Santa Fe, Colorado ê chì-oān-chiá soah hiòng New Mexico Léng-thó͘ chhut-peng, beh khì hong-só Texas. Colorado kap New Mexico ê jîn-bé tī 3 goe̍h 28 ùi [[Glorieta Pass Chiàn-e̍k]] tiong cha̍h lo̍h Texas kun-tūi, liáu-āu Texas lâng tó-bé hòng-khì Santa Fe, thè tńg [[San Antonio]], āu-lâi Pâng-liân-kok tùi Bí-kok sai-lâm chiū bô hoat-tō͘ koh chiàm-niá.
 
== Jîn-kháu ==
Kun-kù [[Bí-kok Phó͘-cha Kio̍k]] (United States Census Bureau) ê ko͘-sǹg, Colorado tī 2014 nî 7 goe̍h chhe jîn-kháu ū 5,355,866 lâng<ref>[chrome-extension://gbkeegbaiigmenfmjfclcdgdpimamgkj/views/app.html Annual Estimates of the Resident Population for the United States, Regions, States, and Puerto Rico: April 1, 2010 to July 1, 2014]</ref>. Colorado jîn-kháu siāng chē ê siâⁿ-chhī sī [[Denver]].
 
Chiàu 2010 nî phó͘-cha chu-liāu, Colorado jîn-kháu tiong 70% sī hui Se-pan-gâ-hē pe̍h-lâng, 20.7% sī Se-pan-gâ-hē kap La-teng Bí-chiú-hē, 4% sī o͘-lâng.
 
{{USA}}
匿名使用者