"Colorado" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

1862 nî, Texas ê kun-tūi ji̍p-chhim New Mexico Léng-thó͘, chiàm-niá Santa Fe, Colorado ê chì-oān-chiá soah hiòng New Mexico Léng-thó͘ chhut-peng, beh khì hong-só Texas. Colorado kap New Mexico ê jîn-bé tī 3 goe̍h 28 ùi [[Glorieta Pass Chiàn-e̍k]] tiong cha̍h lo̍h Texas kun-tūi, liáu-āu Texas lâng tó-bé hòng-khì Santa Fe, thè tńg [[San Antonio]], āu-lâi Pâng-liân-kok tùi Bí-kok sai-lâm chiū bô hoat-tō͘ koh chiàm-niá.
 
Tī 1864 nî, Léng-thó͘ siú-tiúⁿ [[John Evans]] chí-phài [[John Chivington]] niá-chhōa chhì-goān-chiá pó-hō͘ pe̍h-lâng, tùi-khòng [[Cheyenne]] kap [[Arapaho]] lâng. In āu-lâi khì kong-ki̍p chia goān-chū-bîn chiàn-sū tī [[Sand Creek]] ê tūn-iâⁿ. Nā chiàu chi̍t kóa kun-koaⁿ ê kóng-hoat, tōa-pō͘-hūn hong thâi--sí ê sī gín-á kap cha-bó͘-lâng. Bí-kok lio̍k-kun tiāu-cha sū-kiāⁿ, hit-tong-sî Bí-kok chóng-thóng [[Andrew Johnson]] ūi sū-kiāⁿ iâuiau-kiû Evans thè-ūi.
 
== Jîn-kháu ==
匿名使用者