"Khê-chiap-pu" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:修正双重重定向至Khe-chiap-puh
(Khê-chiap-pu sóa khì tī Khe-chiap-pu)
 
~ (机器人:修正双重重定向至Khe-chiap-puh
#REDIRECT重新導向 [[Khe-chiap-pupuh]]
1,080

次編輯