"Colorado" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

 
1876 nî, Colorado siū liân-pang chiap-siū siat chò Bí-kok tē-38 chiu.
 
Kàu 1893 nî ê sî, Colorado thong-kòe lú-sēng tâu-phiò-khoân, in sī tē-2 ê tit tio̍h [[phó-thong soán-kí]] (universal suffrage) khoân-lī ê Bí-kok chiu-hūn, koh sī thâu-chi̍t-ê keng-kòe cha-po͘-lâng ê bîn-chiòng tâu-phiò thong-kòe khoân-lī ê chi̍t chiu.
 
Kun-kù [[1930 nî Bí-kok Phó͘-cha]], Colorado jîn-khái tī hit-chūn chhiau-kòe 100 bān lâng.
 
== Jîn-kháu ==