"Colorado" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
Kun-kù [[1930 nî Bí-kok Phó͘-cha]], Colorado jîn-khái tī hit-chūn chhiau-kòe 100 bān lâng.
 
== Jîn-kháu ==
Kun-kù [[Bí-kok Phó͘-cha Kio̍k]] (United States Census Bureau) ê ko͘-sǹg, Colorado tī 2014 nî 7 goe̍h chhe jîn-kháu ū 5,355,866 lâng. Colorado jîn-kháu siāng chē ê siâⁿ-chhī sī [[Denver]].
 
Chiàu 2010 nî phó͘-cha chu-liāu, Colorado jîn-kháu tiong 70% sī hui Se-pan-gâ-hē pe̍h-lâng, 20.7% sī Se-pan-gâ-hē kap La-teng Bí-chiú-hē, 4% sī o͘-lâng.
 
== Tē-lí ==
 
Colorado siat liáu 4-ê kok-ka kong-hn̂g, chiàm chiu lāi 37% ê thó͘-tē.
 
== Jîn-kháu ==
Kun-kù [[Bí-kok Phó͘-cha Kio̍k]] (United States Census Bureau) ê ko͘-sǹg, Colorado tī 2014 nî 7 goe̍h chhe jîn-kháu ū 5,355,866 lâng. Colorado jîn-kháu siāng chē ê siâⁿ-chhī sī [[Denver]].
 
Chiàu 2010 nî phó͘-cha chu-liāu, Colorado jîn-kháu tiong 70% sī hui Se-pan-gâ-hē pe̍h-lâng, 20.7% sī Se-pan-gâ-hē kap La-teng Bí-chiú-hē, 4% sī o͘-lâng.
 
== Keng-chè ==
匿名使用者