A-lú-mih

加入於 2008-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)
 
== Chòe-kīn ê khang-khòe ==
# Bí-kok êkoh kūnchiu (botbûn-chiong chi̍plōe-hêng)iông.
# Bot: Nî-hūn bûn-chiong ka-ji̍p jîn-bu̍t chhut-sì/kòe-sin chu-lāu.
# Góa ka-tī kòe-khì pian-chi̍p (hâm sóa-ia̍h) ê kiám-cha, siu-chiàⁿ.
 
== Chiām-sî-ia̍h ==