"1951 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Kun-kù Wikidata P569, P106, P27 ka-thiam chu-liāu
~ (Kun-kù Wikidata P570, P106, P27 ka-thiam chu-liāu)
~ (Kun-kù Wikidata P569, P106, P27 ka-thiam chu-liāu)
=== Chhut-sì ===
*[[2 goe̍h 20 ji̍t]]: [[Gordon Brown]]
* [[2 goe̍h 21 ji̍t]]: [[Erik van Dillen]], Bí-kok the-nih-suh soán-chhiú.
* [[2 goe̍h 23 ji̍t]]: [[Eddie Dibbs]], Bí-kok the-nih-suh soán-chhiú.
*[[2 goe̍h 23 ji̍t]]: [[Mori Sigehumi]]
* [[7 goe̍h 8 ji̍t]]: [[Anjelica Huston]], Bí-kok tiān-sī ián-oân.
* [[7 goe̍h 24 ji̍t]]: [[Lynda Carter]], Bí-kok ián-oân.
* [[8 goe̍h 8 ji̍t]]: [[Louis van Gaal]], Hô-lân kha-kiû soán-chhiú.
*[[8 goe̍h 26 ji̍t]]: [[Edward Witten]]
* [[8 goe̍h 29 ji̍t]]: [[Ian Mosey]], soaⁿ-kiû soán-chhiú.