"1971 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Kun-kù Wikidata P569, P106, P27 ka-thiam chu-liāu
~ (Kun-kù Wikidata P570, P106, P27 ka-thiam chu-liāu)
~ (Kun-kù Wikidata P569, P106, P27 ka-thiam chu-liāu)
* [[2 goe̍h 17 ji̍t]]: [[Denise Richards]], Bí-kok ián-oân.
* [[2 goe̍h 19 ji̍t]]: [[Lisa McCune]], Australia ián-oân.
* [[3 goe̍h 15 ji̍t]]: [[Claudine Wilde]], Tek-kok ián-oân.
* [[3 goe̍h 19 ji̍t]]: [[Nadja Auermann]]
* [[4 goe̍h 19 ji̍t]]: [[Gad Elmaleh]], Canada ián-oân.
* [[8 goe̍h 8 ji̍t]]: [[Johnny Balentina]]
* [[8 goe̍h 19 ji̍t]]: [[Mary Joe Fernández]], Bí-kok the-nih-suh soán-chhiú.
* [[8 goe̍h 20 ji̍t]]: [[David Walliams]], Liân-ha̍p Ông-kok ián-oân.
* [[8 goe̍h 29 ji̍t]]: [[Carla Gugino]], Bí-kok tiān-sī ián-oân.
* [[10 goe̍h 20 ji̍t]]: [[Dannii Minogue]], Australia ián-oân.