"1971 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Kun-kù Wikidata P569, P106, P27 ka-thiam chu-liāu
~ (Kun-kù Wikidata P569, P106, P27 ka-thiam chu-liāu)
~ (Kun-kù Wikidata P569, P106, P27 ka-thiam chu-liāu)
* [[3 goe̍h 15 ji̍t]]: [[Claudine Wilde]], Tek-kok ián-oân.
* [[3 goe̍h 19 ji̍t]]: [[Nadja Auermann]]
* [[4 goe̍h 16 ji̍t]]: [[Selena]], Bí-kok koa-chhiú.
* [[4 goe̍h 19 ji̍t]]: [[Gad Elmaleh]], Canada ián-oân.
* [[4 goe̍h 28 ji̍t]]: [[Anna Anka]]
* [[7 goe̍h 1 ji̍t]]: [[Amira Casar]], Hoat-kok ián-oân.
* [[7 goe̍h 3 ji̍t]]: [[Julian Assange]]
* [[7 goe̍h 13 ji̍t]]: [[Murilo Benício]], Pa-se ián-oân.
* [[8 goe̍h 7 ji̍t]]: [[Siau Bí-khîm]], chèng-tī-chiá.
* [[8 goe̍h 8 ji̍t]]: [[Johnny Balentina]]
* [[8 goe̍h 20 ji̍t]]: [[David Walliams]], Liân-ha̍p Ông-kok ián-oân.
* [[8 goe̍h 29 ji̍t]]: [[Carla Gugino]], Bí-kok tiān-sī ián-oân.
* [[9 goe̍h 8 ji̍t]]: [[Martin Freeman]], Liân-ha̍p Ông-kok ián-oân.
* [[10 goe̍h 20 ji̍t]]: [[Dannii Minogue]], Australia ián-oân.
* [[10 goe̍h 25 ji̍t]]: [[Pedro Martínez]], Dominic Kiōng-hô-kok iá-kiû soán-chhiú.