"Pî-pê-ô͘" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Ramsar Sip-tē
 
(Ramsar Sip-tē)
Pî-pê-ô· sī choân sè-kài le̍k-sú tē-3 kú-tn̂g ê ô·, beh ū 400-bān nî kú, kan-na [[Baikal-ô·]], [[Tanganyika-ô·]] koh khah kó·. Chiah-ni̍h kú-tn̂g ê sî-kan chō-chiâⁿ 1 thò te̍k-pia̍t hoa̍t-phoat ê [[seng-thài]] hē-thóng. Kî-tiong ū 58 ê [[chéng]] pa̍t-ūi bô ê. Ta̍k-nî ū 5-chheng chiah chúi-[[chiáu-á|chiáu]] tī chia hioh-kha. Choè-kīn kúi nî in-ūi ín ji̍p-lâi 1 khoán sin chéng ê [[hî-á]] (''black bass''), tì-tio̍h seng-thài ê to-goân-hòa tōa-tōa siū éng-hióng.
 
1971 nî tī [[IranRamsar Kong-iok]] kú-pān ê1993 Ramsar Hōe-gī chí-tēng Pî-pê-ô· sī 1 ê [[UNESCO]] Ramsar Sip-tē kah Sè-kài Ûi-sán.
 
== Gōa-pō· liân-kiat ==
 
* [http://www.wetlands.org/RDB/Ramsar_Dir/Japan/JP009D02.htm Ramsar Tē-tiám]
 
{{phí}}
14,442

次編輯