"2005 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Kun-kù Wikidata P570, P106, P27 ka-thiam chu-liāu
~ (Kun-kù Wikidata P570, P106, P27 ka-thiam chu-liāu)
~ (Kun-kù Wikidata P570, P106, P27 ka-thiam chu-liāu)
* [[5 goe̍h 17 ji̍t]]: [[Frank Gorshin]], Bí-kok ián-oân.
* [[6 goe̍h 24 ji̍t]]: [[Paul Winchell]], Bí-kok ián-oân.
* [[7 goe̍h 6 ji̍t]]: [[Claude Simon]], Hoat-kok siáu-soat-ka.
* [[9 goe̍h 27 ji̍t]]: [[Ronald Golias]], Pa-se ián-oân.
* [[Chhòa Sūi-goa̍t]] - 5 go̍eh 29