"Roman giân-gí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
机器人:变更分类Romance gí-giân为Roman gí-giân
~ (Luuva sóa Romance gí-giân chit ia̍h khì Roman gí-giân
~ (机器人:变更分类Romance gí-giân为Roman gí-giân)
{{Phí}}
 
[[CategoryLūi-pia̍t:RomanceRoman gí-giân]]
[[CategoryLūi-pia̍t:Gí-giân]]