"Roman giân-gí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
~ (机器人:变更分类Romance gí-giân为Roman gí-giân)
]]
 
'''RomanceRoman gí-giân''' sī tùi thong-sio̍k [[Latin-gí]] ián-piàn chhut--lâi ê kok-chióng [[gí-giân]]. Khah chē-lâng sú-iōng ê Romance gí-giân ū chhin-chhiūⁿ [[Hoat-gí]], [[Se-pan-gâ-gí]], [[Portugal-gí]], [[Italia-gí]], [[Romania-gí]] téng-téng.
 
{{Phí}}