"2005 nî" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

~
Kun-kù Wikidata P570, P106, P27 ka-thiam chu-liāu
~ (Kun-kù Wikidata P570, P106, P27 ka-thiam chu-liāu)
~ (Kun-kù Wikidata P570, P106, P27 ka-thiam chu-liāu)
* [[1 goe̍h 25 ji̍t]]: [[Philip Johnson]], Bí-kok kiàn-tio̍k-su.
* [[2 goe̍h 3 ji̍t]]: [[Ernst Mayr]], Tek-kok seng-bu̍t-ha̍k-ka.
* [[2 goe̍h 10 ji̍t]]: [[Arthur Miller]], Bí-kok kio̍k-chok-ka.
* [[3 goe̍h 22 ji̍t]]: [[Tange Kenzô]], Ji̍t-pún kiàn-tio̍k-su.
* [[5 goe̍h 17 ji̍t]]: [[Frank Gorshin]], Bí-kok ián-oân.
* [[6 goe̍h 24 ji̍t]]: [[Paul Winchell]], Bí-kok ián-oân.
* [[7 goe̍h 6 ji̍t]]: [[Evan Hunter]], Bí-kok siáu-soat-ka.
* [[7 goe̍h 6 ji̍t]]: [[Claude Simon]], Hoat-kok siáu-soat-ka.
* [[9 goe̍h 27 ji̍t]]: [[Ronald Golias]], Pa-se ián-oân.
* [[11 goe̍h 5 ji̍t]]: [[John Fowles]], Liân-ha̍p Ông-kok chok-ka.
* [[Chhòa Sūi-goa̍t]] - 5 go̍eh 29
* [[Ngô· Siú-lé]] - 10 goe̍h 14