"Sì-siù" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Sin ia̍h: '''Sì-siù''' m̄-sī ji̍t-siông chiàⁿ-tǹg, mā m̄-sī poàⁿ-po͘ chia̍h boē-iau ê tiám-sim, sī chia̍h chhit-thô, moâⁿ-phiàn chhùi-khang, boán-chiok chi̍t-sî ê s...
(Sin ia̍h: '''Sì-siù''' m̄-sī ji̍t-siông chiàⁿ-tǹg, mā m̄-sī poàⁿ-po͘ chia̍h boē-iau ê tiám-sim, sī chia̍h chhit-thô, moâⁿ-phiàn chhùi-khang, boán-chiok chi̍t-sî ê s...)
(Mò̤ chă)
281

次編輯