"Chiú" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[Image:Alkoholika.jpg|thumb|Kok-chióng ê '''chiú''']]
 
[[Tiū|Bí]], [[sóe-á]], [[tai-á-bí|tē-á]], [[lō͘-sóe]]<!--高粱-->, [[be̍h]] kah [[chúi-kó]] lóng oē-tàng kek '''chiú'''.
 
Chho͘-chho͘ kek--chhut-lâi ê chiú, chiú-cheng-hun kan-nā kúi-pha (percentage) niā. Chit-chióng chiú chhun "[[phô͘-tô-chiú]]". Chit-lūi ê chiú ka-un the̍h-liān chiú-khì koh kek chhut-lâi ê chiú, chiú-cheng-hun tio̍h-oē khah-koân, kúi-cha̍p-pha to-ū. Chit-chióng chiú chhun "[[bí-chiú]]". Chit lūi ê chiú koh lâi kā-i thàu mi̍h-kiāⁿ, chhun phang-liāu, sek-sò͘ téng-téng oē piàn-sêng tē-saⁿ chióng ê chiú, chhun "[[ngó͘-ka-pî]]".
281

次編輯