"Éng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
'''Éng''' / '''hong-éng''' / '''hái-éng''' (Wave) sī hái, ô͘, thâm téng-téng só͘-chāi, chúi siū-tio̍h goā-la̍t só͘-ín-khí ê chit-chióng hiān-siōng. [[Hong]] sī kî-tiong kài chú-iàu-ê in-sò͘. Hong ê kiông-tō͘, chhe-ê hoān-ûi, kah chhe goā-kú lóng oē-ū bô-kâng-ê éng. Sio-oá nn̄g-gê éng kài-koân nn̄g-tiám ê kū-lî sī goā-tn̂g, chi̍t-gê éng ê kài-kè-tiám kap i kài-koân-tiám ê kū-lî sī goā-koân, éng î-soá sok-tō͘ ê kín-bān hong-hiòng, éng sī siū sím-mi̍h goā-la̍t lâi khí-tì--ê, téng-téng sī líau-kái éng ê siong-koan ê ki-pún tì-sek.
 
[[image:haieng1.jpg|thumb|Niau-pi-pa ê hái-éng.]]
281

次編輯