"Chí" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Sin ia̍h: '''Chí''' / '''chéng-chí''' (seed) sī si̍t-bu̍t siⁿ-thoàⁿ ê chi̍t-chióng hong-hoat. Sêng-se̍k ê si̍t-bu̍t tī bó-hoe siū-hún liáu-āu oē kiat-chí, ū-ê koh kiat...
(Sin ia̍h: '''Chí''' / '''chéng-chí''' (seed) sī si̍t-bu̍t siⁿ-thoàⁿ ê chi̍t-chióng hong-hoat. Sêng-se̍k ê si̍t-bu̍t tī bó-hoe siū-hún liáu-āu oē kiat-chí, ū-ê koh kiat...)
(Mò̤ chă)
281

次編輯