"Chhân-hn̂g" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
[[Image:Flooded paddy field in Wu-chih Taiwan.jpg|thumb|left|Chúi-chhân ([[tiū-á]])]]
'''Chhân-hn̂g''' / '''chhân'''<!--水田--> / '''hn̂g'''<!--旱田--> sī [[choh-sit]]-lâng chèng-choh lông-chok-bu̍t ê só͘-chāi.
 
Ū chi̍t-koá tē-hng ê lâng tùi chhân-hn̂g sī-ū khah-iù ê kóng-hoat. <ul><li>Chhân sī teh kóng hit-chióng choan-bûn ēng-lâi chèng-choh seng-tióng kî-kan ài chìm-tī chúi-tiong ê si̍t-bu̍t ê hit-chióng "chúi-chhân". <li>Hn̂g sī kóng hit-chióng khoàⁿ si̍t-bu̍t su-iàu chiah chiàu-thâu-á lâi ak-chúi ê hit-chióng chhân-hn̂g. Hn̂g in-ūi nā-beh pó-chhî pá-chiok ê chúi-hun thang èng-hù si̍t-bu̍t seng-tióng su-iàu, tû-liáu lâng-kang koàn-chúi í-goā, chí-ū khò-thiⁿ lo̍h-hō͘ chiah ū-hoat-tō͘ lâi ta̍t-sêng, só͘-í mā-ū lâng kā-i kiò-chò "khoàⁿ-thiⁿ-chhân". </ul>
281

次編輯