"Sóe-á" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

無編輯摘要
 
{{merge|Tai-á-bí}}
'''Sóe-á''' / '''sé-á''' sī chi̍t-chióng lông-chok-bu̍t. Lóng-sī chèng-tī m̄-bián kài su-iàu koànak-chúi tahta-sò ê [[chhân-hn̂g|hn̂g]]-nih. Chit-chióng si̍t-bu̍t só͘ kiat ê sūi hêng-thé kah [[tiū-á]] sio-siâng. Tâi-oân toà-tī soaⁿ-téng ê chū-bîn, chá-chêng chin-chē lâng oē chèng chit-chióng si̍t-bu̍t lâi chia̍h. Chit-má mā ū lâng kā-i the̍h-lâi chò [[chiú]].
281

次編輯