"Kim-kâm" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Sin ia̍h: '''Kim-kâm''' / '''thn̂g-kâm-á''' / '''thn̂g-á''' sī chi̍t-chióng tiⁿ-ê châu-soè-hāng ê chhùi-chia̍h-mi̍h. In-ūi iōng-ê si̍t-châi, si̍t-iōng sek-sò͘ kah bô-k...
(Sin ia̍h: '''Kim-kâm''' / '''thn̂g-kâm-á''' / '''thn̂g-á''' sī chi̍t-chióng tiⁿ-ê châu-soè-hāng ê chhùi-chia̍h-mi̍h. In-ūi iōng-ê si̍t-châi, si̍t-iōng sek-sò͘ kah bô-k...)
(Mò̤ chă)
281

次編輯