"Tiám-sim" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Sin ia̍h: '''Tiám-sim''' chú-iàu sī chiàⁿ-tǹg tiong-kan the̍h-lâi chí-iau thap-phāng èng-ê chhùi-chia̍h-mi̍h. Choè chho͘-tāng ê khang-khoè, khang-khoè ài bô-mî-bô-ji̍t ...
(Sin ia̍h: '''Tiám-sim''' chú-iàu sī chiàⁿ-tǹg tiong-kan the̍h-lâi chí-iau thap-phāng èng-ê chhùi-chia̍h-mi̍h. Choè chho͘-tāng ê khang-khoè, khang-khoè ài bô-mî-bô-ji̍t ...)
(Mò̤ chă)
281

次編輯