"Tiám-cheng" pán-pún chi-kan bô-kāng--ê tē-hng

Sin ia̍h: '''Tiám-cheng''' sī kè-sǹg, piáu-sī sî-kan ê tan-ūi, sī chi̍t-gê mî-ji̍t( àm-mî kàu ji̍t-sî) ê jī-cha̍p-sì hūn chi-it. La̍k-cha̍p hun-cheng sī hô chi̍t-tiám...
(Sin ia̍h: '''Tiám-cheng''' sī kè-sǹg, piáu-sī sî-kan ê tan-ūi, sī chi̍t-gê mî-ji̍t( àm-mî kàu ji̍t-sî) ê jī-cha̍p-sì hūn chi-it. La̍k-cha̍p hun-cheng sī hô chi̍t-tiám...)
(Mò̤ chă)
281

次編輯